ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า , พนักงานบริหารงานทั่วไป - รฟม.

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า , พนักงานบริหารงานทั่วไป - รฟม. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า , พนักงานบริหารงานทั่วไป - รฟม. , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า , พนักงานบริหารงานทั่วไป - รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายวิชาการดังนี้

1. หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า

- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ/หรือการลงทุน ด้านเศรษฐศาสตร์

- มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือการจัดองค์การความรู้ (Knowledge Management) (มีหนังสือรับรอง/ผ่านงาน) 6-10 ปี

- มีทักษะในการเขียนรายงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน และสามารถจัดทำแบบจำลองการเงิน (Financial Model)

- มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน และสามารถจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model)

- สามารถใช้โปรแกรมชุดข้อมูลคำสั่งสำเร็จรูป เช่น Word, Excel เป็นต้น

2. พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และ/หรือการลงทุน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการวิจัยดำเนินงาน หรือสถิติ

- มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) (มีหนังสือรับรอง/ผ่านงาน) 3-5 ปี

- มีทักษะในการเขียนรายงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สามารถใช้โปรแกรมชุดข้อมูลคำสั่งสำเร็จรูป เช่น Word, Excel เป็นต้น


สนใจส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึษาวุฒิปริญญาตรีด้วย สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-15.30น. เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์ และติดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่าน สาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.517, ปอพ.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ทาง www.mrta.co.thลงวันที่ 24/09/2010 10:59:58
จำนวนผู้ชม 1575
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน