SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เปิดรับพนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไท, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด แผนกพัฒนาธุรกิจ กองวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจและบริการสินทรัพย์

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาธุรกิจ 3 - 5 ปี

- มีทักษะในการเขียนรายงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


สนใจส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึษาวุฒิปริญญาตรีด้วย สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/09/2010 10:59:30
จำนวนผู้ชม 1782
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ