ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับครูผู้สอน - โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

เปิดรับครูผู้สอน - โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับครูผู้สอน - โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับครูผู้สอน - โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา หรือปริญญาบัตรวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค

- สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับลงวันที่ 23/09/2010 02:09:36
จำนวนผู้ชม 1399
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน