SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพนักงานธุรการ - กรมกำลังพลทหารอากาศ

เปิดรับพนักงานธุรการ - กรมกำลังพลทหารอากาศ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงานธุรการ - กรมกำลังพลทหารอากาศ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงานธุรการ - กรมกำลังพลทหารอากาศ

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2534-1213-4

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนีย บัตรให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

- สำเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.9, สด.8 หรือ สด.43)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นลงวันที่ 23/09/2010 02:07:13
จำนวนผู้ชม 1547
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ