SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ -สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ -สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ -สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ -สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังนี้

1. นักวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในโปรแกรม Microsoft Office

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2553

2. ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสถานีวิจัย

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

- วุฒิ ปวส. ทางสาขาวิชาประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในโปรแกรม Microsoft Office

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2553

การรับสมัคร

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันฯ โทร. 0-3839-1671-3 ต่อ 123, 125-6 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ http://www.bims.buu.ac.th

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)ลงวันที่ 23/09/2010 02:06:19
จำนวนผู้ชม 1198
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ