SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ คนงาน , นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ คนงาน , นักวิชาการสาธารณสุข | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ คนงาน , นักวิชาการสาธารณสุข, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ คนงาน , นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. คนงาน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนวิทยา

- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3, ม.6)
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2354-7025 ต่อ 1515

2. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่งานเสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณ สุขศาสตรบัณฑิต ด้านสุขศึกษาหรือสาธารณสุขศาสตร์
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน การนำเสนอและค้นคว้าข้อมูลได้เป็นอย่างดี
- มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ รวมทั้งมีความเสียสละ ทุ่มเทในการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ซึ่งมีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสาธารณสุข หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัย และการเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2354-7025 ต่อ 1515

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- หลักฐานการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลลงวันที่ 10/09/2010 11:01:30
จำนวนผู้ชม 1297
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ