SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.โคกสว่าง รับ พนักงาน

อบต.โคกสว่าง รับ พนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.โคกสว่าง รับ พนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.โคกสว่าง รับ พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ ื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง คือ
1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา 2 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ
1) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 7,940 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน 8,700 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,100 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,470 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 5,760 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2553 ถึง 5 ตุลาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการลงวันที่ 10/09/2010 11:00:43
จำนวนผู้ชม 1529
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ