SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ ปริญญาตรี - โท - สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว

เปิดรับ ปริญญาตรี - โท - สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ ปริญญาตรี - โท - สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ ปริญญาตรี - โท - สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 อัตราเงินเดือน 13,090 บาท
ตำแหน่งที่ 2 - 3 อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิจัยศิลปวัฒนธรรม เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3615
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี บริหารงานวัฒนธรรม ไทยคดีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ไทยศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนด และต้องมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย เป็น นักวิจัย หรือ ทีมผู้วิจัย หรือ ผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีผลงานเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3619
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บริหารงานวัฒนธรรม หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนด

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3620
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ออกแบบนิเทศศิลป์ การบริหารงานวัฒนธรรม หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนด

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กันยายน 2553 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5625 , 5651ลงวันที่ 08/09/2010 13:05:51
จำนวนผู้ชม 1335
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ