SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ อาจารย์ (ชาวต่างชาติ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รับ อาจารย์ (ชาวต่างชาติ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ อาจารย์ (ชาวต่างชาติ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ อาจารย์ (ชาวต่างชาติ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านภาษาจีน

- Bactive degree in any program

- Native Chinese speaker

การรับสมัคร

- ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี)ลงวันที่ 06/09/2010 06:23:11
จำนวนผู้ชม 1570
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ