ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ ธุรการ, พนักงานประจำสำนักงานเขต - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

รับ ธุรการ, พนักงานประจำสำนักงานเขต - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ ธุรการ, พนักงานประจำสำนักงานเขต - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ ธุรการ, พนักงานประจำสำนักงานเขต - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 4) ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ

2. พนักงานประจำสำนักงานเขต (เขต 4) 2 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จ.นครราชสีมา

- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย (กรณีมีหน้าที่ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ด้วย)

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือสำเนาประกาศ นียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาหนังสือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 กันยายน 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)

5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยาน ยนต์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (2-6) ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับลงวันที่ 06/09/2010 06:21:04
จำนวนผู้ชม 1484
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน