ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ฝ่ายผู้ป่วยนอก 2 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2534) วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายสูติ ศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิ ม.6 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

4. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ฝ่ายอายุรศาสตร์

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน) อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534)

- วุฒิประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 ฝ่ายการพยาบาล 3 อัตรา

- อายุ 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2534) วุฒิ ม.6 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- เพศชาย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

- เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

6. นักการภารโรง ฝ่ายเภสัชกรรม 2 อัตรา

- อายุ 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2534) วุฒิ ม.3-ม.6 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

7. นักการภารโรง ฝ่ายเลขานุการ

- อายุ 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2534) วุฒิ ม.3-ม.6 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

8. นักจิตวิทยา 3 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- เพศหญิง อายุ 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2534) วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก และมีใบประกอบโรคศิลปะ

9. นักรังสีการแพทย์ 3 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft

10. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

11. ผู้ช่วยพยาบาล 1 ฝ่ายการพยาบาล หลายอัตรา

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

12. ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ฝ่ายเภสัชกรรม

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิ ม.6 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

13. พนักงานครัว ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด 5 อัตรา

- เพศชาย อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2534) วุฒิ ม.3-ม.6

14. พนักงานซักรีด หน่วยจ่ายกลาง ฝ่ายการพยาบาล 2 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิ ม.3-ม.6

15. พนักงานตัดเย็บผ้า ฝ่ายการพยาบาล

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2518-2534) วุฒิ ม.3-ม.6

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันราชการ เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4350, 0-2256-4408 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2553ลงวันที่ 06/09/2010 06:20:44
จำนวนผู้ชม 1284
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน