SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับวุฒิม.3 ขึ้นไป

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับวุฒิม.3 ขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับวุฒิม.3 ขึ้นไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับวุฒิม.3 ขึ้นไป

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1. ผู้ช่วยช่างเครื่องมือแพทย์

- เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส. สาขาช่างอุปกรณ์การแพทย์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Micro-soft Office ได้

2. ผู้ช่วยทันตแพทย์

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งต่อผู้ร่วมงานและผู้ป่วย

3. ผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี วุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต

4. พนักงานประจำตึก

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี มีความรู้ทางภาษาอังกฤษสามารถอ่านและเขียนได้

5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึก

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีมีคู่สมรส) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานทางทหาร 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. โดยแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 28/08/2010 13:27:40
จำนวนผู้ชม 1437
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ