SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี-โท

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี-โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี-โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี-โท

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางดาราศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

- มีความสามารถในการเป็นวิทยากร เขียนบทความทางวิชาการได้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเว็บไซต์ ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ และกล้องดิจิตอลได้

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีใจรักบริการ มีความอดทน สามารถอุทิศเวลาให้แก่การทำงานนอกเวลา และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

2. เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

- มีความสามารถในการเป็นวิทยากร เขียนบทความทางวิชาการได้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเว็บไซต์ ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ และกล้องดิจิตอลได้

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีใจรักบริการ มีความอดทน

- สามารถอุทิศเวลาให้แก่การทำงานนอกเวลาและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดย

1. ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. หรือส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้อ 1

3. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th และส่งพร้อมหลักฐานการสมัครที่ E-mail:personnel@narit.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารหลักฐาน

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน 1 ชุด

2. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อม Transcript 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. 2 รูป

6. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

8. หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด 1 ฉบับลงวันที่ 28/08/2010 13:27:22
จำนวนผู้ชม 1654
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ