SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิปริญญาตรี - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รับวุฒิปริญญาตรี - องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิปริญญาตรี - องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิปริญญาตรี - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเร่งรัดจัดการตัวอย่าง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษ ศาสตร์ เริ่มต้นปฏิบัติวันที่ 1 ตุลาคม 2553

1. ผู้ช่วยงานทะเบียนพรรณไม้

2. ผู้ช่วยงานจัดการตัวอย่างพรรณไม้

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Micro-soft Office สามารถตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบ

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5384-1204 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2553 โดยแนบหลักฐานดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)ลงวันที่ 26/08/2010 12:32:47
จำนวนผู้ชม 1383
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ