ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับพนักงานธุรการ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รับพนักงานธุรการ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับพนักงานธุรการ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับพนักงานธุรการ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 แผนกบริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ สำนักข้อมูลข่าวสาร 4 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิด

รับสมัคร มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ ทั้งถนนทั่วไปและทางพิเศษสายงานต่าง ๆ มีบุคลิกภาพดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ และวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครตำแหน่งพธ.3 สายงานบริหารข้อมูลข่าวสาร (Call Center)

- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานในด้าน Call Center มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร การประสานงาน และการให้บริการ

หลักฐานในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) สำเนาหลักฐานดังกล่าว ให้เขียนคำว่า ‘รับรองสำเนาถูกต้อง’ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.exat.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการลงวันที่ 26/08/2010 12:32:06
จำนวนผู้ชม 1583
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน