ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับนายช่างภาพ ผู้ประกาศและรายงานข่าว - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

รับนายช่างภาพ ผู้ประกาศและรายงานข่าว - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับนายช่างภาพ ผู้ประกาศและรายงานข่าว - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับนายช่างภาพ ผู้ประกาศและรายงานข่าว - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สงขลา) กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างภาพ ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ภาคใต้) จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างภาพ
กลุ่มงาน เทคนิค
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์
การตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียง การล้าง - อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย
การจัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการสำเนา
ภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานให้คำแนะนำ ข้อมูลใน
ความรับผิดชอบที่ไม่มีความซับซ้อนตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างภาพ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
ค่าตอบแทน 7,770 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2555

ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว
กลุ่มงาน เทคนิค
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านประกาศและรายงานข่าว ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านข่าว บทความ ประกาศ
ข้อความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การบรรยายบทสารคดี ติดตาม จัดทำรายงานข่าว
สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในงานหรือพิธีต่าง ๆ รวมรวม เรียบเรียงข่างประชาสัมพันธ์
บันทึกเสียงรายการต่าง ๆ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถในการประกาศและรายงานข่าว ประกาศ บทความ สารคดี และ
ข้อความภาษาไทย ภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
2. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
อัตราว่าง 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
ค่าตอบแทน 7,010 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2555

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.


ทั้งนี้สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สงขลา) ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7423-1332 , 0-7424-3689ลงวันที่ 26/08/2010 12:26:31
จำนวนผู้ชม 1195
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน