ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลเลิดสิน

รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลเลิดสิน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลเลิดสิน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา (เพศชายต้องการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

1. นักเทคนิคการแพทย์

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel ได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านจุลชีววิทยาคลินิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักวิชาการเงินและบัญชี สำรอง

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel ได้ หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี โดยเฉพาะบัญชีรัฐบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี

- วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี การเงิน หรือเรียนบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำรอง

- เพศชาย/หญิง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี ที่มีวิชาเรียนด้านบริหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี

- วุฒิ ปวส. ทางบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยการ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ สำรอง

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี

- วุฒิ ปวช. ทางบริหารธุรกิจ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี

7. พนักงานวิทยุ

- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 และได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จากกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร

- สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้

- รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานเปล 5 อัตรา

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า

- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

- หากผ่านการอบรมหรือเคยทำงานเป็นพนักงานเปลมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. คนครัว

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-40 ปี

- วุฒิ ป.6 หากมีความสามารถประกอบอาหารผู้ป่วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. คนงาน สำรอง

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ป.6

การรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

- ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของโรงพยาบาลเลิดสินด้วยตนเอง

ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงพยาบาลเลิดสิน ตึกอำนวยการ ชั้น 3 (เว้นวันหยุดราชการ)

- ผู้สมัครต้องนำหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย คือ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี

- สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสุทธิ หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบผ่านงาน ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลงวันที่ 26/08/2010 12:21:08
จำนวนผู้ชม 1094
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน