ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือการสอนสังคมศึกษา

- หากมีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายจากแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมจะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง)

- ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

- หลักฐานการผ่านงาน หรือการแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

(ในวันสมัครและวันที่เข้ารับการสอบโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง)ลงวันที่ 23/08/2010 17:05:35
จำนวนผู้ชม 1263
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน