SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 1 ปี ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนงานพัสดุ (คุณมาลี/คุณพัชรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ปณ.93 ปณจ. นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย Down-load ที่ http://www.slri.or.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนงานพัสดุ (คุณมาลี) ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อาคารสิรินธรวิชโชทัย) บริเวณเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1245 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2553ลงวันที่ 23/08/2010 16:59:44
จำนวนผู้ชม 1275
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ