ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มทร.ล้านนา รับ อาจารย์

มทร.ล้านนา รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มทร.ล้านนา รับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มทร.ล้านนา รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,530 บาท

ผู้ที่สนใจสมารถสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว โทร.0-5392-1444 ต่อ 1218 ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 สิงหาคม 2553

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
- สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ หากเป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับลงวันที่ 23/08/2010 16:53:25
จำนวนผู้ชม 1305
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน