SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับ ช่างกลโรงงาน

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับ ช่างกลโรงงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับ ช่างกลโรงงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับ ช่างกลโรงงาน

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ดังนี้ตำแหน่งช่างกลโรงงาน

- เพศชาย วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงาน ช่างเชื่อมประสาน และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี

- หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ) ดังนี้

- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 3 รูป

- ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

- หลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)ลงวันที่ 17/08/2010 12:37:48
จำนวนผู้ชม 1341
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ