SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการแพทย์ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กรมการแพทย์ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการแพทย์ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการแพทย์ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้

- สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ Web based Application (เช่น ภาษา PHP ทำงานบน Web Server ที่เป็น Apache)

- มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนคำสั่งให้เครื่อง จักรประมวลผลทำงาน

- ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษา และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2590-6078 หรือดูได้ที่ www.dms.moph.go.th/secretary ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ’

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ

- ใบรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)ลงวันที่ 17/08/2010 12:30:45
จำนวนผู้ชม 1311
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ