SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. รับ ช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. รับ ช่างเทคนิค | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. รับ ช่างเทคนิค , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. รับ ช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เปิดสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ วุฒิ ป.วส. ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฯ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2553 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 510 อาคารอเนกประสงค์

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 2 รูป

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารอเนกประสงค์ และที่เว็บไซต์ http://icit.kmutnb.ac.th

4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 510 อาคารอเนกประสงค์

## วิธีการสอบ

- รายงานตัว เวลา 09.30-09.35 น.

- เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป

5. ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 510 อาคารอเนกประสงค์ และที่เว็บไซต์ http://icit.kmutnb.ac.th

6. รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารอเนกประสงค์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2205ลงวันที่ 17/08/2010 12:26:55
จำนวนผู้ชม 1088
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ