ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมประมง รับ ธุรการ

กรมประมง รับ ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมประมง รับ ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมประมง รับ ธุรการ

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 7,010.- บาท/ เดือน

วุฒิการศึกษา : จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรีอเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยกรรม , พาณิชยการและบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่รับสมัคร)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
7. สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย และใบทะเบียนสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
8. ค่าธรรมเนียม 100.- บาท

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูต ในระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2553
เวลา 9.30-11.30 น. และ13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9406220 , 02-5620600-15 ต่อ 13513 (ในเวลาราชการ)
ดูได้ที่ http://www.fisheries.go.thลงวันที่ 17/08/2010 12:22:38
จำนวนผู้ชม 1231
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน