ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ พยาบาลวิชาชีพ - สำนักอนามัย

รับ พยาบาลวิชาชีพ - สำนักอนามัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ พยาบาลวิชาชีพ - สำนักอนามัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ พยาบาลวิชาชีพ - สำนักอนามัย

ด้วยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งออกตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 เรื่องวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกอบกับมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตราเงินเดือน อันดับ 3 ขั้น 7,940 บาท

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน-เลขานุการ สำนักอนามัย อาคาร 1 ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย ระหว่าง 13.00 – 15.30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 - 10 สิงหาคม 2553
ลงวันที่ 05/08/2010 15:25:49
จำนวนผู้ชม 1740
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน