ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/พัสดุ/ผู้ให้บริการด่านหน้า - โรงพยาบาลราชวิถี

รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/พัสดุ/ผู้ให้บริการด่านหน้า - โรงพยาบาลราชวิถี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/พัสดุ/ผู้ให้บริการด่านหน้า - โรงพยาบาลราชวิถี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/พัสดุ/ผู้ให้บริการด่านหน้า - โรงพยาบาลราชวิถี

ด้วย โรงพยาบาลราชวิถีขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด่านหน้า จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,831 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 500 บาท
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี หากเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารหรือผ่านเข้ารับการ
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. ปี3)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด่านหน้า
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยการ และสาขาคอมพิวเตอร์
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,831 บาท ค่าครองชีพ 500 บาท รวมเดือนละ 6,331 บาท
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

2. วันเวลาและสถานที่สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน ทาง
www.rajavithi.go.th และกรอกใบสมัคร, ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารการสมัครงาน
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้– วันที่10 สิงหาคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
- ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาใบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- วุฒิการศึกษาฉบับตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษา
จากตัวจริงคู่กับสำเนา
- หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)ลงวันที่ 05/08/2010 15:24:20
จำนวนผู้ชม 1587
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน