SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลราชวิถี

รับ แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลราชวิถี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลราชวิถี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2553

หลักฐานที่ผู้สมัครต้องแนบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
3. หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกแพทยสภา
4. ใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
5. ผลการเรียน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด 1 ฉบับ
9. ใบ Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

ส่ง สำนักงานเลขานุการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป
งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ลงวันที่ 05/08/2010 15:23:57
จำนวนผู้ชม 1779
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ