SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ นักวิชาการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับ นักวิชาการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ นักวิชาการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์ (เน้นการเงิน หรือการบัญชี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้เครื่องคำนวณได้เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- หากเป็นชายให้ยื่นสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส

- หนังสือตรวจสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Download ใบสมัครได้ที่ http://www.la.ubu.ac.th) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4535-3710 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 05/08/2010 15:21:39
จำนวนผู้ชม 1408
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ