SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - ร.พ.หัวหิน

รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - ร.พ.หัวหิน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - ร.พ.หัวหิน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี - ร.พ.หัวหิน

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2553

1. ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในการพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

4. นักรังสีการแพทย์

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยา ศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

5. พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

6. คนงาน 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. ลูกมือช่าง

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

- มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างอะลูมิเนียม ช่างไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ช่างเทคนิค

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 2 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)

- สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา อย่างน้อย 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (ร.ด.) ชั้นปีที่ 3

- ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ 05/08/2010 15:19:54
จำนวนผู้ชม 1101
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51846 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน