SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ ผู้ดูแลเด็ก - อบต.เขาพนม

รับ ผู้ดูแลเด็ก - อบต.เขาพนม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ ผู้ดูแลเด็ก - อบต.เขาพนม, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ ผู้ดูแลเด็ก - อบต.เขาพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ (ผนวก ก.)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เป็นโรคต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

7. สำเนาหลักฐานทุกชนิด ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 05/08/2010 15:19:35
จำนวนผู้ชม 1064
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51858 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127977 คน