ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ 2 อัตรา ประจำคณะบริหารธุรกิจ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาสถิติ หรือสาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาการเงิน

- ต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) แผน ก. หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หมดเขตรับสมัคร 11 สิงหาคม 2553

สมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rmutsv.ac.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน รูปถ่ายจำนวน 1 รูป พร้อมเอกสารในการสมัครสอบและเอกสารชำระค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าถึง

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)

ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 11 สิงหาคม 2553 หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร

2. เจ้าพนักงานธุรการ ประจำคณะบริหารธุรกิจ

- วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

- ขยันและตั้งใจทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. พนักงานขับรถ ประจำกองกลาง

- วุฒิ ม.3 อายุไม่เกิน 40 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สงขลา

- มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องของกรมขนส่งทางบก ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการได้

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย หมดเขตรับสมัคร 3 สิงหาคม 2553หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับลงวันที่ 02/08/2010 05:47:21
จำนวนผู้ชม 1423
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54736 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน