ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวุฒิปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวุฒิปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังนี้

1. พนักงานสถาปนิก 3 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน 9,530-10,520 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2. พนักงานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. พนักงานวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4. พนักงานภูมิสถาปนิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน 9,530-10,520 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น) ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 02/08/2010 05:47:07
จำนวนผู้ชม 1413
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53460 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128373 คน