SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ ครูสอนดนตรี - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รับ ครูสอนดนตรี - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ ครูสอนดนตรี - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ ครูสอนดนตรี - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งครูสอนดนตรี

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกดุริยางคศิลป์ หลักสูตร 5 ปี ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- มีประสบการณ์การสอนและปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์ไทย และวงปี่พาทย์มอญได้ทุกชิ้น

- มีประสบการณ์การสอนและปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงเครื่องสายไทย และวงมโหรีได้ทุกชิ้น

- มีประสบการณ์การสอนและปฏิบัติวงกลองยาวประยุกต์ได้

- มีประสบการณ์การสอนและปฏิบัติแคนวงประยุกต์ได้

- สามารถเทียบเสียง ปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีไทย และซ่อมแซมได้

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- สำเนาวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษา 3 ฉบับ

- เอกสารแสดงประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำคำรับรองการมีประสบการณ์โดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/07/2010 17:01:39
จำนวนผู้ชม 1471
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ