SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับเจ้าหน้าที่ธุรการ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

รับเจ้าหน้าที่ธุรการ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับเจ้าหน้าที่ธุรการ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับเจ้าหน้าที่ธุรการ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ด่านศุลกากรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทร. 0-4414-7037 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด

หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป

- ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ 2 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 28/07/2010 17:01:10
จำนวนผู้ชม 2104
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ