SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับนักวิจัย - ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์

รับนักวิจัย - ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับนักวิจัย - ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับนักวิจัย - ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์

ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ในตำแหน่งนักวิจัย

อัตราเงินเดือน ตกลงกันได้

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. วิเคราะห์โครงการวิจัย
4. ตรวจและเขียนรายงานการวิจัย
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet และพิมพ์งานได้ดี
6. สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานเป็นทีม
7.สามารถปฏิบัติงาน Full time หรือ Part time ได้เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครงาน
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและความรู้ ประสบการณ์อื่นๆ พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หลักฐานแสดงประวัติการทำงาน และผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ หรือหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการยื่นใบสมัคร


ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail:cpm@preventhivaids.org ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร (จดหมาย) ได้ที่ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ (ศรอ.)
เลขที่ 41 ซอยพิบูลย์วัฒนา 3 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิจิตรา สุวรรณอาสน์

โทรศัพท์. 02-618-7192,02-618-3057,02-618-3095 มือถือ 081-030-6500

โทรสาร. 02-618-5235


ระยะเวลาโครงการถึงเดือนธันวาคม 2553ลงวันที่ 28/07/2010 16:56:23
จำนวนผู้ชม 1575
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ