ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับ นิติกร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับ นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับ นิติกร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ตำแหน่งนิติกร

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิปริญาตรี/โท ทางนิติศาสตร์

- หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ งานบุคคล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นสมัคร

- หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ใบรับรองคะแนนและคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- เอกสารการสมัครอื่น ๆ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)

- หลักฐานผลการทดสอบมาตรฐานการใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ การจัดการคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

ทั้งนี้ ในการจัดทำสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ารับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ด้วยลงวันที่ 20/07/2010 11:31:38
จำนวนผู้ชม 1107
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน