SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน เปิดรับ ครูผู้สอน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน เปิดรับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน เปิดรับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน เปิดรับ ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

จำนวน 7 อัตรา กลุ่มวิชาเอกดังนี้
1. สังคมศึกษา
2. ศิลปศึกษา
3. ภาษาไทย
4. วิทยาศาสตร์
5. คณิตศาสตร์
6. ดนตรีศึกษา
7. วิชาเอกทั่วไป

ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ!ืนท!ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองและ
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่าง
ที!เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที!แสดงว่า มีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
(3) สามารถทำการสอนโดยใช้สื!อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
(4) สามารถดูแลนักเรียนประจำตามคุณลักษณะโรงเรียนด้อยโอกาสได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื!นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ในวัน และ เวลาราชการ


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 20/07/2010 11:12:46
จำนวนผู้ชม 1367
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ