ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว ข้องสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์

- สามารถเขียนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ และหากมีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำกราฟิคต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator และหากสามารถใช้โปรแกรมสร้างกราฟิคแอนิเมชั่น Flash หรือหากมีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์ และมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา VB.Net จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา PHP, HTML หรือ ASP, NET โดยเชื่อมฐานข้อมูล MS SQL Server หรือ MySQL ได้

- สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ ระดับ 3

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดกับองค์กรหรือหน่วยงานมาแล้ว 2 ปี

ขึ้นไป

- มีทักษะและรักในงานติดต่อประสานงาน การตลาด หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และสามารถเดินทาง

ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

หลักฐานในการรับสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์

- สำเนาหลักฐานการศึกษา

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 นิ้ว 3 รูป

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

- ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท

ผู้ประสงค์ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 4 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2669-3255-63 ต่อ 1026 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 (ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ลงวันที่ 12/07/2010 02:15:37
จำนวนผู้ชม 1418
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน