ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เปิดรับ ครูผู้สอน

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เปิดรับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เปิดรับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เปิดรับ ครูผู้สอน

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา หรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ/หรือกรมสามัญศึกษาเดิม และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

- วุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับลงวันที่ 12/07/2010 02:11:43
จำนวนผู้ชม 1081
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54586 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน