ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก

- หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ฯลฯ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)ลงวันที่ 12/07/2010 02:04:55
จำนวนผู้ชม 1200
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน