ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมประมง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย , นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมประมง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมประมง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย , นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมประมง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย , นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมสำรวจ วิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตเอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x1 นิ้ว 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบระเบียนผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย 2 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือรับรองผลการผ่านงานที่เกี่ยว ข้องกับงานในตำแหน่งที่รับสมัคร

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

7. สำเนาอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9, สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย และใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

8. ค่าธรรมเนียม 100 บาทวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2940-6220, 0-2562-0600-15 ต่อ 13513 (ในเวลาราชการ) ดูได้ที่ http://www.fisheries.go.thลงวันที่ 01/07/2010 20:13:22
จำนวนผู้ชม 1508
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน