ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กศน.อำเภอพาน เปิดรับ ครูประจำกลุ่ม

กศน.อำเภอพาน เปิดรับ ครูประจำกลุ่ม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กศน.อำเภอพาน เปิดรับ ครูประจำกลุ่ม, ข้อมูลเกี่ยวกับ กศน.อำเภอพาน เปิดรับ ครูประจำกลุ่ม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : ครูประจำกลุ่ม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

อายุผู้สมัคร ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ค่าจ้าง-เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
การศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ทางศีลธรรม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้าชื่อไม่ตรงหลักฐานสำคัญอื่นๆ )

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ


ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน
ข้างที่ว่าการอำเภอ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-722693 แฟ็กซ์ 053-722694



ลงวันที่ 28/06/2010 22:45:09
จำนวนผู้ชม 1364
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)



หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55328 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน