ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.โสตศึกษานครปฐม เปิดรับ ครู

ร.ร.โสตศึกษานครปฐม เปิดรับ ครู | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.โสตศึกษานครปฐม เปิดรับ ครู, ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.โสตศึกษานครปฐม เปิดรับ ครู

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาบัตรทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการบริหารงานบุคคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1x1.5 นิ้ว 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า ‘ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ’ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ 1 ฉบับ

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

7. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 26/06/2010 12:33:01
จำนวนผู้ชม 1684
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน