ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดรับ ผู้ช่วยนิติกร

เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดรับ ผู้ช่วยนิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดรับ ผู้ช่วยนิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดรับ ผู้ช่วยนิติกร

เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย


ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ แนบพร้อมใบสมัครงานด้วย หากมีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะไม่รับพิจารณา

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป

- ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

- หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับลงวันที่ 22/06/2010 21:57:56
จำนวนผู้ชม 1189
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน