ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 9 ตำแหน่ง ดังนี้

1. บุคลากร 4 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กร

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel/Power Point

2. นิติกร 3 งานคดี กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

- มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความหรือมีประสบ การณ์ในการทำงานด้านกฎหมายกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือภาคเอกชน

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel/Power Point

3. วิศวกร 3 งานวิศวกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

4. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยา การคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านสถิติ และความรู้ด้านการตลาด และมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานพัสดุ 3 งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บริหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel

6. พนักงานวางแผน 3 งานบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง

- วุฒิปริญญาตรี ทางการท่องเที่ยว การตลาด บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การวางแผน สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ IT และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel/Power Point

7. นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 งานภาพถ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด

- วุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนการถ่ายภาพและภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม (ถ่ายภาพ) วารสารศาสตร์ นิเทศศิลป์ (ถ่ายภาพ) หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพได้ดี (Photoshop)

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

8. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบสำนัก งานสาขา สำนักตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน การบัญชี การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือเศรษฐ ศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาผู้ตรวจ สอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel

9. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานนครนายก ภูมิภาคตะวันออก

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยา ศาสตร์ จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท.กำหนด)

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel/Power Point

- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์กราฟิค หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ (Photo-shop) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ http://thai.tourismthailand.org หรืองานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 0-2250-5500 ต่อ 2707, 2721-24ลงวันที่ 18/06/2010 11:21:36
จำนวนผู้ชม 1674
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้งาน 53931 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128405 คน