ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร

สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร

สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2141-1556-7 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

- หลักฐานแสดงพื้นความรู้ทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Records) ฯลฯ

- ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) เป็นต้น

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)ลงวันที่ 18/06/2010 11:01:42
จำนวนผู้ชม 1100
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54585 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน