ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ วุฒิม.3 - ปวส.

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ วุฒิม.3 - ปวส. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ วุฒิม.3 - ปวส., ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ วุฒิม.3 - ปวส.

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายช่างเทคนิค 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,840 บาท

- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ โดยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ติดต่อสอบถาม ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.ท่านผู้หญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2660-2564 โทรสาร 0-2660-2566 ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือสำเนาประกาศ นียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 18/06/2010 10:55:05
จำนวนผู้ชม 1142
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54446 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน