ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เรือนจำกลางชลบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรือนจำกลางชลบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เรือนจำกลางชลบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เรือนจำกลางชลบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรือนจำกลางชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ)สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเรือนจำกลางชลบุรี

อัตราเงินเดือน : 7,010 บาท

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (ชาย)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
- เป็นชาย ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (หญิง)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
- เป็นหญิง ที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ-ส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างหนังสือโต้ตอบ งานเก็บรักษา ค้นหาเอกสาร งานทะเบียน หนังสือ และเอกสารต่างๆ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานเยี่ยมญาติ การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รอการตรวจพิสูจน์ การรับและปล่อยตัว รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ

สมัครได้ที่ เรือนจำกลางชลบุรี ตั้งแต่ 14 - 18 มิถุนายน 2553


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/06/2010 12:05:25
จำนวนผู้ชม 1405
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน