SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2553 สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5

1. คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
1.3 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.4 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.5 มีสัญชาติไทย
1.6 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามระเบียบ ก.พ.

2. เอกสารประกอบการสมัคร
2.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.2 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หากเป็นเพศชาย) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ผู้ที่สมัครก่อนจะได้รับการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตามลำดับการยื่นใบสมัครประกาศผลการสอบคัดเลือกและเข้าทำงานทันที ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. (หรือสอบถามทางโทรศัพท์)

สอบถามรายละเอียด โทร.025154470-1 คุณวิมลศรี คุณพรรธน์ศมนต์ คุณมาลินี และคุณวรินทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่ 10/06/2010 10:52:07
จำนวนผู้ชม 1126
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ