ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเศรษฐศาสตร์ มช. เปิดรับอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. เปิดรับอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะเศรษฐศาสตร์ มช. เปิดรับอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มช. เปิดรับอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 คณะฯ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ ปี 2553 ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาท ว่างอยู่จำนวน 15 อัตรา สังกัดสำนกวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ นั้น
บัดนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประสงค์จะขอขยายเวลาการรับสมัครฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
2. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอกทาง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร หรือ สาขาวิชาจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการเงิน
จากต่างประเทศ
3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
กำหนด

ข. เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร
1. ใบคุณวุฒิหรือหนังสือรับรอง ต้นฉบับและสำเนา
พร้อม Transcript ทุกระดับการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน ต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน ต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
6. ถ้าเห็นเพศชาย ต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
7. เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
คณะเศรษฐศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ป้ายปิดประกาศรับสมัครงานของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถเปิดดูได้ที่ http://www.econ.cmu.ac.th

ง. กำหนดการสอบคัดเลือก
คณะเศรษฐศาสตร์ จะแจ้งวิธีการสอบคัดเลือกฯ วันเวลาและสถานที่ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในคราวเดียวกันลงวันที่ 06/06/2010 22:52:11
จำนวนผู้ชม 1154
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน